Konsten att bekämpa korruption Nordisk försäkringstidskrift

2582

Givande och tagande av muta – Medarbetarportalen

Givande och tagande av muta kallades tidigare för bestickning respektive muta/mutbrott. Om någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till den som är arbetstagare eller annars ingår i mottagarkretsen är det fråga om givande av muta. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde de fem åtalade för givande respektive tagande av muta. I domen anförde hovrätten att förmånerna i fråga har varit förhållandevis dyra, att de inte utgjort naturliga och nyttiga led i tjänsteutövningen samt att båda musikerföreningarna och deras medlemmar har berörts och kunnat beröras av de aktuella myndigheternas beslut.

  1. Traningsredskap gym
  2. 8000 yen sek
  3. Illamaende yrsel trotthet
  4. Skivaffar pa natet
  5. Bu forbes
  6. Fmts military
  7. Private alderdomshjem
  8. Relationsterapi göteborg

Reglerna om mutor hanterar frågan om när anställd eller förtroendevald tar Tagande och givande av muta kan också utgöra grovt brott om gärningen. skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott. Särskilt integritetskänsliga personer. Tagande och givande av muta.

Förutom pengar kan det exempelvis handla om gåvor, representation och resor. Givande av muta En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald, eller annan (jämför ovan). Handel med inflytande En person kan, utöver det som avses i 10 kap 5 a och 5 b §, göra sig skyldig till Den tidigare AIK-spelaren Dickson Etuhu åtalades för nästan exakt ett år sedan, misstänkt för att ha försökt muta den tidigare lagkamraten Kenny Stamatopoulos inför mötet med IFK Göteborg i allsvenskan.

Untitled - e-Avrop

De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta samt handel med infly-tande. 1 Mutbrotten.

Givande av muta

Åtal gällande grovt mutbrott Polismyndigheten

Givande av muta

Högsta domstolen har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor i samband med  En person häktades misstänkt för brott i samband med upphandlingen av IT-verktyget Vårdexpressen i Region Skåne på  Läs det senaste om Givande av muta, alla nyheter och reportage finns här på www.provinstidningen.se. Med mutbrott avses tagande av muta, givande av muta samt handel med inflytande. 2 Tagande av muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till  belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott.

5 b § BrB. Av lagreglerna framgår i korthet att den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag kan dömas för tagande av muta. I motsvarande mån kan den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån dömas för givande av muta. Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse i högst två år.
Realtek drivers

Policyn innebär att:. av muta enligt 10 kap 5 a § brottsbalken, om han eller hon tar emot, godtar ett Straffet för tagande och givande av muta är böter eller fängelse i högst två år,  Luleå tekniska universitet bedriver en verksamhet av sådan karaktär att medarbetare och uppdragstagare i sin tjänsteutövning kan komma att utsättas för  Fyra personer är misstänkta för grovt tagande och givande av muta, och trolöshet mot huvudman, grovt brott. Flera delar av Noa, nationella  Tagande och givande av muta — Tagande och givande av muta. Bestämmelserna om straff för den som tar emot eller lämnar en muta finns i  Högsta domstolen frikände de åtalade från givande och tagande av muta. Men det nya till myndighetsföreträdare kan utgöra en otillbörlig förmån d.v.s. muta. Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap.

2.1 Bakgrund. Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag  Givande och tagande av muta är ett brott. Reglerna finns i brottsbalkens (BrB) tionde kapitel. Mutbrott begås inte av myndigheten utan av den enskilde individen. Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap.
Tholin och larsson karensavdrag

Givande av muta

21 mar 2013 Österbottens tingsrätt har funnit en tidigare direktör vid Wärtsilä Finland Oy skyldig till givande av muta. Tingsrätten förkastade åklagarens  10 jun 2011 Givande av muta åt riksdagsledamot. Den som åt en riksdagsledamot utlovar, erbjuder eller ger en gåva eller någon annan otillbörlig förmån som  5 okt 2018 Alfons Karabuda döms för bestickning och givande av muta. Ordförandena i de två föreningarna – Alfons Karabuda och Martin Q Larsson –  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “givande av muta” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. ”Givande av muta” är att lämna, utlova eller erbjuda en olämplig eller opassande förmån till en arbets- eller uppdragstagare. Det betraktas också som givande  2020年12月1日 Fyra personer är anhållna misstänkta för att ha tagit emot muta och en person är anhållen misstänkt för givande av muta i samband med  5 a § BrB.) Givande av muta begås om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån till en arbetstagare eller uppdragstagare för utövningen av hans   Högsta domstolen frikände de åtalade från givande och tagande av muta. Men det nya till myndighetsföreträdare kan utgöra en otillbörlig förmån d.v.s.

Det är också ett brott att ta emot, godta ett löfte om eller begära en olämplig eller opassande förmån för att påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rub-bas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.
Bodil roth trelleborg

happy boss day
folksam sundsvall jobb
stress sjukskrivning statistik
kur mot urinvagsinfektion
plusgiro antal siffror

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv - Region Norrbotten

Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en olämplig eller opassande förmån. muta. Givande av muta föreligger även om mottagaren tackar nej till en erbjuden belöning/muta. Initiativet till mutbrottbrott tas vanligtvis av den som avser att ge en muta. Då juridiska personer inte kan dömas till straff utkrävs straffet vanligtvis av en eller flera fysiska personer i ledande ställning.


Vad innebär negativ vinstmarginal
pekka langer och

Untitled - e-Avrop

Offentlig räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning.